Заклад дошкільної освіти № 8 «Пролісок» м.Білгорода-Дністровського
Адміністрація

Директор

 

Лутенко Людмила Іванівна

 

 

 

Людмила Іванівна Лутенко має стійку життєву позицію та високі моральні якості, які відбиваються на її ділових характеристиках і впливають на ефективне здійснення  навчально-виховного процесу та оволодіння дітьми дошкільною освітою. Вона є головою ради керівників дошкільних навчальних закладів міста та членом колегії. Людмила Іванівна має творчий потенціал керівника, вміє приймати оригінальні, нешаблонні рішення у всіх видах життєдіяльності закладу.

Значної уваги вона приділяє створенню сприятливого, доброзичливого клімату в колективі, врахуванню інтересів  та ціннісних орієнтацій кожного з його членів, має позицію демократичного, гнучкого ставлення до підлеглих, справедлива та об’єктивна в оцінці їхніх професійних можливостей.

Кропітку та плідну роботу Людмила Іванівна здійснює з підвищення рейтингу дошкільного навчального закладу серед інших, турбується питаннями всього колективу, як почувають себе працівники в ньому, вихованці та їх батьки і чи будуть вони через багато років згадувати заклад добрим словом. З цією метою, Л.І. Лутенко постійно працює над створенням оптимально-сприятливого  та ефективного середовища в дошкільному закладі. Завдяки її вмілому керівництву ДНЗ має вдало підібране матеріально-технічне забезпечення, яке сприяє наданню якісних освітніх послуг. Ремонти групових приміщень, ігрове обладнання, меблі та інше оснащення відповідають вимогам сучасності і виконані за новітніми дизайнерськими технологіями. Своєю красою вражає територія дошкільного закладу, яка завдяки зусиллям колективу та батьків вихованців стала осередком зеленої зони ДНЗ: квітників, міксбортерів, рабаток тощо.

Завдяки продуманій та послідовній роботі керівника Л.І. Лутенко колектив дошкільного навчального закладу неодноразово ставав переможцем конкурсів, ініційованих міським відділом освіти: «Рослинний дизайн дошкільного навчального закладу», «Творчий пошук», «На кращу організацію правової освіти в ДНЗ міста».

         Добре налагоджена робота з батьками та громадськістю сприяє ефективному здійсненню освітньо-виховної діяльності. Впровадження різноманітних форм роботи з батьками, серед яких конференції, семінари, бесіди за круглим столом, «Школа молодої сім’ї», в яких Людмила Іванівна бере безпосередню участь, а також активна її співпраця з батьківським комітетом закладу, позитивно впливають на функціонування та розвиток дошкільного закладу вцілому. Ці заходи мають за мету сприяти згуртованості усіх учасників навчально-виховної діяльності закладу.

Людмила Іванівна завжди  готова та вміє  аналізувати зроблене з метою визначення хибних кроків і перспектив. Тож важливою рисою її, як керівника, є здатність до  самовдосконалення, а через це й вдосконалення своєї діяльності та функціонування дошкільного закладу.

 

 

 

Вихователь-методист:

 

Муль Ольга Анатоліївна